Nabór na SPIDWL

Informujemy, że od marca 2016 r. na Wydziale Leśnym SGGW uruchamiamy nowe Studia Podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”

Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności kadra zarządzająca i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (inżynierskich).

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie, Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz specjaliści-praktycy z PGL LP i projektanci współpracujący z zarządcami dróg wewnętrznych.

Nabór na studia już się rozpoczął. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o samych studiach jak i warunkach rekrutacji przedstawionych w różnych zakładkach w menu głównym na niniejszej stronie.