Rozpoczęcie zajęć

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 19 października 2018r. od godziny 9.00.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu.