Konferencja drogowa 2020

Ramowy program Krajowej konferencji
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Karta informacyjna

W imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam przyjemność zaprosić do uczestniczenia w konferencji organizowanej przez Katedrę Użytkowania Lasu SGGW, Instytutu Nauk Leśnych wspólnie z Nadleśnictwem Gorlice przy konsultacjach z Wydziałem Infrastruktury DGLP.
Honorowy Patronat nad konferencją objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny oraz Rektor SGGW Prof. dr. hab. Wiesław Bielawski.

Konferencja Krajowa „Infrastruktura drogowa w lasach. Nauka, Kształcenie, Praktyka”
Odbędzie się w dniach 7-9 września 2020 r. w OSW „Radocyna”
Informacje o konferencji i karta zgłoszenia w załączonych dokumentach

Grzegorz Trzciński

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie