Uruchomienie strony www

W dniu 1 grudnia uruchomiono serwis www Studiów Podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”.

Wszelkie propozycje i uwagi związane z treścią i układem strony prosimy zgłaszać na adres e-mail kierownika bądź sekretarza studiów podany w zakładce „Kontakt”.