Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny,
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa tel. 22-5938121

 

Kierownik Studiów
Dr hab. inż. Grzegorz Trzciński
Katedra Użytkowania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bud. 34, pok. 2/86A
tel. 22-5938128
e-mail: grzegorz_trzcinski@sggw.edu.pl

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie