Uruchomienie VII edycji studiów podyplomowych

VII edycja SP zostanie uruchomiona (początek zajęć) od 1 marca 2023 r.
Oficjalna rekrutacja rozpocznie się od 20 listopada 2022r., po wydaniu zarządzenia przez JM Rektora SGGW.
Rekrutacja będzie prowadzona przez system internetowej rekrutacji kandydatów na SGGW (IRK obowiązująca na SGGW).
Informacja o uruchomieniu systemu rekrutacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej studiów.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w studiach podyplomowych mogą wcześniej, przed rozpoczęciem oficjalnej rekrutacji, poinformować o tym kierownika studiów e-mailem.

Planowany nabór na VII edycję studiów podyplomowych w roku akademicki 2022/2023

Informujemy, że w roku akademickim 2022/2023 (od października 2022 r.) po zgłoszeniu się wymaganej liczby słuchaczy planowane jest rozpoczęcie siódmej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skanowane dokumenty) na wskazany (grzegorz_trzcinski@sggw.edu.pl) adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych). Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Nabór na VI edycję studiów podyplomowych

Rozpoczęto nową rekrutację na VI edycje studiów podyplomowych

Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022(od października 2021 r.) po zgłoszeniu się wymaganej liczby słuchaczy planowane jest rozpoczęcie szóstej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skanowane dokumenty) na wskazany (grzegorz_trzcinski@sggw.edu.pl) adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych). Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Planowane uruchomienie VI edycji studiów podyplomowych

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 (od października 2020 r.) po zgłoszeniu się wymaganej liczby słuchaczy planowane jest rozpoczęcie szóstej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skanowane dokumenty) na wskazany (gtrzcinski@wl.sggw.pl) adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych). Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Rzopoczęcie zajęć na piątej edycji studiów

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 8 listopada 2019 r. o godzinie 9.15.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu. Szczegółowe informacje przekazano słuchaczom studiów pocztą elektroniczną.

Piąta edycja studiów

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 (od października 2019 r.) po zgłoszeniu się wymaganej liczby słuchaczy planowane jest rozpoczęcie piątej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skanowane dokumenty) na wskazany (gtrzcinski@wl.sggw.pl) adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych). Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Rozpoczęcie zajęć

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 19 października 2018r. od godziny 9.00.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu.

Czwarta edycja studiów podyplomowych

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 (od października 2018 r.) planowane jest   rozpoczęcie czwartej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną  na wskazany adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych).  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie