Rzopoczęcie zajęć na piątej edycji studiów

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 8 listopada 2019 r. o godzinie 9.15.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu. Szczegółowe informacje przekazano słuchaczom studiów pocztą elektroniczną.

Piąta edycja studiów

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 (od października 2019 r.) po zgłoszeniu się wymaganej liczby słuchaczy planowane jest rozpoczęcie piątej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (skanowane dokumenty) na wskazany (gtrzcinski@wl.sggw.pl) adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych). Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Rozpoczęcie zajęć

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 19 października 2018r. od godziny 9.00.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu.

Czwarta edycja studiów podyplomowych

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 (od października 2018 r.) planowane jest   rozpoczęcie czwartej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną  na wskazany adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych).  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r.) planowane jest   rozpoczęcie trzeciej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną  na wskazany adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy i pdf dyplomu).  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 (od października 2016r.) rozpocznie się druga edycja studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą  na wskazany adres.  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.

Z poważaniem

Kierownik Studiów Podyplomowych

Grzegorz Trzciński

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie