Czwarta edycja studiów podyplomowych

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 (od października 2018 r.) planowane jest   rozpoczęcie czwartej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną  na wskazany adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy, pdf dyplomu oraz zgoda na przetwarzanie danych).  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński