Rzopoczęcie zajęć na piątej edycji studiów

Pierwszy zjazd na studiach podyplomowych rozpocznie się w piątek 8 listopada 2019 r. o godzinie 9.15.
Zajęcia w budynku nr 34 przy ulicy Nowoursynowskiej (Kampus SGGW wjazd „D”) Wydział Leśny, sala 2/7 (drugie piętro) przy Katedrze Użytkowania Lasu. Szczegółowe informacje przekazano słuchaczom studiów pocztą elektroniczną.