Nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r.) planowane jest   rozpoczęcie trzeciej edycji studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą elektroniczną  na wskazany adres (na tym etapie podanie, kwestionariusz osobowy i pdf dyplomu).  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.
Z poważaniem
Kierownik Studiów Podyplomowych
Grzegorz Trzciński

Nabór na drugą edycję studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 (od października 2016r.) rozpocznie się druga edycja studiów podyplomowych. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami na studia podyplomowe prosimy  przesyłać pocztą  na wskazany adres.  Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych i wymaganych dokumentach są umieszczone w zakładkach: Dokumenty, Warunki rekrutacji.

Z poważaniem

Kierownik Studiów Podyplomowych

Grzegorz Trzciński

Przedłużony termin składania dokumentów

Informujemy, że przedłużony został termin składania dokumentów na Studia Podyplomowe do 5 lutego 2016 r.  Osoby składające dokumenty w przedłużonym terminie są proszone o dokonanie jednocześnie opłaty za studia zgodnie z warunkami płatności.

Nabór na SPIDWL

Informujemy, że od marca 2016 r. na Wydziale Leśnym SGGW uruchamiamy nowe Studia Podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”

Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności kadra zarządzająca i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (inżynierskich).

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie, Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie oraz specjaliści-praktycy z PGL LP i projektanci współpracujący z zarządcami dróg wewnętrznych.

Nabór na studia już się rozpoczął. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o samych studiach jak i warunkach rekrutacji przedstawionych w różnych zakładkach w menu głównym na niniejszej stronie.

Uruchomienie strony www

W dniu 1 grudnia uruchomiono serwis www Studiów Podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”.

Wszelkie propozycje i uwagi związane z treścią i układem strony prosimy zgłaszać na adres e-mail kierownika bądź sekretarza studiów podany w zakładce „Kontakt”.

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie